Благотворителност

5% от цената на всеки билет, даряваме на Фондация „Ела и ти“.

Ела и Ти  e фондация, създадена в подкрепа на хора в неравностойно положение. Организацията помага на хора с увреждания и затруднено придвижване, да достигнат до природни забележителности в страната, чрез специализиран екип и инвентар.
Подкрепяйки фондацията, вие правите достъпна така обичаната от всички ни планина, възможна и за тях. По този начин заедно допринасяме за усмивката на лицето на другия.

Кауза

10% от събраните средства от Спици и Бодли, отделяме за Стипендия СПК. Тя има за цел да подкрепи младите български планинари и алпинисти в техните смели начинания. Чрез провеждане на конкурс, избираме хората, на които да помогнем да осъществят мечтата си. Нека покажем, че дори и началото да е трудно, то то не е невъзможно, а мечтите са, за да се сбъдват!

Благотворителност

През 2023 г. от събраните средства от състезанието „Спици и Бодли“, 2 500 лв. са дарени на “Инициатива Алабак”.

Тя е кръстена на едноименния планински рид в Западните Родопи, разположен между долините на реките Яденица и Чепинска. Инициативата цели опазването на уникалните природни дадености на дела редом с устойчиво развитие на туризъм по богатата му маршрутна мрежа.