Нашата кауза

5% от цената на твоя билет ще отидат в помощ на каузата на Фондация „Ела и ти“ в подкрепа на хората в неравностойно положение.

Ела и Ти – Ela I Ti Foundation e създадена в подкрепа на хората с увреждания (хора със специални потребности), с идеята да се  подпомага тяхното участие в дейности и прояви, чрез които те да “излязат от четирите стени”, в които най-често са принудени да съществуват. Фокусът е върху активностите сред природата, по места, където достигането на тези хора, без чужда помощ и специална организация, е невъзможно. Приключения, които отварят вратите на един нов свят и показват как “невъзможните” граници могат да бъдат преодолени.