Декларирам, че:

 1. Съм запознат/а/ с инициативата Планинско велосъстезание и маратон „Спици и бодли” г.  и нося пълната отговорност за участието си в проявата, като участвам доброволно.
 2. Психически и физически съм здрав/а/.
 3. Не страдам от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания.
 4. Здравословното, физическото и спортно-техническото ми състояние отговарят на трудността на маршрута и позволяват да участвам в Планинско велосъстезание и маратон „Спици и бодли“.
 5. Са ми известни рисковете да получа травми, включително и тежки, за които организаторите не носят отговорност.
 6. По време на състезанието приоритет за мен са безопасното движение, спортсменството и опазването на околната среда.
 7. В случай на нужда съм готов да окажа помощ и да уведомя организаторите, ако е необходимо тяхното съдействие.
 8. По време на състезанието ще нося със себе си задължителната екипировка, изискана от организаторите.
 9. Ще се движа по маркирания маршрут и ще спазвам указанията на контролните постове.
 10. Няма да напускам проявата без знанието на контролните постове или без да съм уведомил старт/финала на телефон 0899994424
 11. Няма да употребявам преди и по време на проявата неразрешени стимуланти, алкохол и психоактивни вещества.
 12. Се задължавам да спазвам инструкциите и да съблюдавам мерките за безопасност, които са ми препоръчани от организаторите.
 13. Предварително прочетох инструкциите за състезанието и при неспазването им сам нося отговорност за последствията.
 14. Нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време на спортното събитие.
 15. С настоящата декларация давам съгласието организаторите, спонсорите, зрителите и другите участници в спортното събитие си бъдат освободени от отговорност за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други, които могат да ме сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.
 16. С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието.
 17. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и че съм прочел инструкциите за участие в спортното събитие и съм съгласен с тях.
 18. давам съгласието си Сдружение „Софийски Планински Клуб“, ЕИК 176583439, да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични ми данни: Име, ЕГН, адрес, възраст, пол, телефонен номер, email адрес за следните цели:
 • Провеждане на състезание по планинско колоездене и планинско бягане „Спици и бодли“; , включително и оповестяване в интернет на списък с участници и класиране;
 • Да получава съобщения на своя имейл адрес във връзка с провеждането на състезанието за период от 5 години  период, в продължение на който личните данни ще се ползват.
 1. Давам съгласието си на Сдружение „Софийски Планински Клуб“ да прехвърля личните ми данни за ползването им в рамките на описаните цели на трети лица за нуждите на заплащане на такса за участие в състезанието, както и за съставянето на и публикуването на класиране в интернет, осигурявайки, че личните ми данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.
 2. Аз лично съм предоставил личните си данни на Сдружение Софийски Планински Клуб.
 3. Съгласявам се, че през време на участието ми като състезател в Планинско велосъстезание и маратон „Спици и бодли”, е възможно да бъда заснет на любителски и професионални снимки или видеоклипове и давам съгласието си Сдружение „Софийски Планински Клуб“ да използва съответните снимки и видеоклипове за популяризиране на своята дейност, включително, но не само на „Спици и бодли“. Съгласявам се, че е възможно съответните материали да бъдат публикувани в социалните мрежи както и на сайта на „Софийски Планински Клуб“.

За лица под 18 год. се изисква подпис на родител и трите му имена.

 

За участници в детското състезание “Детски спици” и в категория “Под 18 години” е необходимо да се отпечата и попълни отделна декларация

Декларация за лица под 18 годишна възрастДекларация за участие в детско състезание